Ekonomi/Juridik

När någon avlidit undrar många om man får betala dödsboets räkningar.

Min rekommendation är att prata om situationen med begravningsbyrån innan man betalar dödsboets räkningar.

 

 

Bouppteckning

När någon har avlidit ska en bouppteckning göras.

Det innebär att en skriftlig sammanställning görs av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder.

Bouppteckningen är dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda dödsboet. En bouppteckning kan göras privat eller med hjälp av en begravningsbyrå eller jurist.

 

 

Kan göras av privatperson

En bouppteckning kan göras privat. Då ska en av er efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom utses till bouppgivare och lämna uppgifter om dödsboet.

Bouppgivaren ska också utse två utomstående förrättningsmän. Det är två personer som inte på grund av lag eller testamente har rätt till att ärva den avlidna. Förrättningsmännen intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.

På skatteverkets hemsida finns mer och mycket bra information samt blanketter för att kunna göra bouppteckningen.

 

 

En dödsboanmälan kan ersätta bouppteckningen

Det händer att den avlidna personen saknar tillgångar och försäkringar som täcker begravningskostnader och liknande. Då kan dödsboet vända sig till kommunens Indvid- och familjeomsorg i den avlidna personens hemkommun. Indvid- och familjeomsorg prövar om det går att göra en dödsboanmälan.

Om den avlidna personen var gift eller registrerad partner ska man ta hänsyn till hans eller hennes andel av de gemensamma tillgångarna när man räknar ut om dödsboanmälan kan vara aktuell.