Anmälan till minnesstund

Namnet på personen ni samlas för att minnas
Ange hur många gäster som kommer med dig
Namnen på gästerna i ditt sällskap
Ange om någon i ditt sällskap har särskilda allergier eller är i behov av särskild mat (vegetariskt, veganskt, etc.)
Skriv ditt namn här
Din e-postadress här (om du har någon)
Skriv ett telefon- eller mobilnummer vi kan nå dig på